Hufvudstaden

Löpande byggserviceprojekt: 2014- pågående
Verksamhetsområde: Stockholms mest attraktiva lägen
Projektsumma per år: Ca: 5 000 000 SEK år 2015
Beskrivning:  Rydbergs är en av få utvalda aktörer för ombyggnationer och hyresgästanpassningar inom Hufvudstadens fastighetsbestånd då vi uppfyller deras krav fullt ut. Samarbetet bygger på ömsesidigt intresse för hög kvalitet, service och kommunikation

http://www.hufvudstaden.se/om-oss/