Datum: Entreprenaden var slutbesiktigad och godkänd juli 2016
Adress: Svista Industriväg 3, 63502 Eskilstuna
Beställare: Estea Fastigheter AB
Slutkund: Teknikmagasinet AB
Entreprenadform: Samverkansentreprenad
Projektsumma: Ca 20.000.000 MSEK

Beskrivning: Ett väldigt intressant projekt där Rydbergs Bygg, inuti en stor lagerlokal, byggde en helt ny huskropp. Det nya huset fick en yta på sammanlagt 1300 kvm fördelat på två våningsplan. Fastigheten blev Teknikmagasinets nya arbetsplats och innehöll bl.a. nya fräscha kontor, duschutrymmen och ny teknikdel. Själva fastigheten byggdes i trä och fick en smideskonstruktion med kertobalkar. Vi putsade även en ny ytterfasad på lagerlokalen och en ny entré byggdes.

Utmaningar och lösningar: Den första utmaningen var tiden. Vi fick en projektförberedelse på åtta dagar innan arbetet skulle påbörja. Sedan var det väldigt viktigt att projektet skulle hinna utföras på max 11 veckor. Att samordna så många människor och yrkesgrupper med så kort varsel krävde otroligt mycket fokus, struktur, pålitliga underentreprenörer och ständig planering på plats. Att sedan i samverkan med
beställaren genomföra detta projekt ställde stora krav på kommunikation och öppenhet, i både skriftlig och muntlig form. Från en gemensam projektering, till slutbesiktning och överlämnade, arbetade vi nära och tillsammans. Vartefter projektets förutsättningar ändrades och uppdaterades kommunicerades också en ny budget med öppenhet.

Utvalda projektreferenser

Delar av platsorganisationen: Johan Granat, Daniel Vestberg, Erik Widerström
Referensperson/beställarens representant: Estea Fastigheter AB

Tony Andersson, Head of Property
070 274 22 16 / 08-679 05 00
tony.andersson@estea.se
Hamngatan 27, 103 87 Stockholm