Datum: Nov 2016-april 2017
Adress: Västberga Allé 3
Beställare: Estea Fastigheter
Slutkund: Bukowskis Market
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projektsumma: ca 7.300.000 SEK
Beskrivning: Rydbergs Bygg fick uppdraget att utföra en omfattande lokalanpassning som innebar bl.a nya dörrar, nya fönster och glasspartier i fastigheten. Bukowskis hyr ca 70% av byggnadens totala 8398 kvm.