Ramavtal med Oxelösunds Kommun

Serviceavtal: 2013-2016 (+1år)
Verksamhetsområde: Oxelösund
Projektsumma: –
Beskrivning: Gemensamt byggavtal med Oxelösunds kommun, kustbostäder & Oxelö Energi. Beställarna förvaltar tillsammans  ca 1 240 lägenheter och ca 85 000 kvm lokaler

Oxelösunds kommun, Kustbostäder i Oxelösund samt Oxelö Energi AB gick 2013 ut med en anbudsförfrågan. Rydbergs Bygg fick förtroendet som innebär att avtal skrivs på 3+1 år. De förvaltar tillsammans ca 1 240 lägenheter och ca 85 000 kvm lokaler. Lokalerna består i huvudsak av skolor, omsorgslokaler, förvaltningslokaler, bad- och sportanläggning samt lokaler för industri ochhandel. Upphandlingen avser ramavtal där beställning görs succesivt under avtalsperioden via avrop från respektive beställare.

  • Arbetena avser bl.a.
  • Planerade underhållsarbeten
  • Förekommande reparationsarbeten t.ex. vid vattenskador.
  • Ombyggnationer och tillbyggnader av fastigheter och anläggningar samt bostadsanpassningar för boende med funktionshinder.