SEFAB-gruppen

Ramavtal: Pågående
Verksamhetsområde: Stockholm
Projektsumma: ca 1 000 000 SEK per år
Beskrivning: Avtal med SEFAB-gruppen. Löpande servicearbeten och mindre ombyggnationer i fastigheterna som SEFAB förvaltar. Bl.a Mall of Scandinavia och Nacka forum.