Kv. Vreten 12

Datum: Nov 2016-april 2017
Adress: Västberga Allé 3
Beställare: Estea Fastigheter
Slutkund: Bukowskis Market
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projektsumma: ca 7.300.000 SEK
Beskrivning: Rydbergs Bygg fick uppdraget att utföra en omfattande lokalanpassning som innebar bl.a nya dörrar, nya fönster och glasspartier i fastigheten. Bukowskis hyr ca 70% av byggnadens totala 8398 kvm.

ICA Barkarby

Datum: Nov 2016-april 2017
Adress:
Beställare: ICA Barkarby / ISS World
Slutkund: Familjeläkarn
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projektsumma: ca 9.000.000 SEK
Beskrivning: Rydbergs Bygg fick uppdraget att bygga om ett helt våningsplan åt Familjeläkarna som har sin verksamhet i en fastighet som ägs utav ICA i Barkarby. Projektet innebar bl.a. ett nytt läkarrum, besöksmottagning samt ny läkarmottagning.

BRF Kassören

Datum: Dec 2016 – april 2017 Adress: Vattugatan 7-9. 172 73 Sundbyberg Beställare: BRF Kassören Slutkund: BRF Kassören Entreprenadform: Totalentreprenad Projektsumma: ca 10.000.000 SEK Beskrivning: Rydbergs Bygg fick uppdraget att utföra ett stambyte hos föreningens 43 lägenheter. Vi byggde nya badrum och WC i samtliga boenden. Vi utförde även asbestsanering.

Kv. Grönsta 2:49

Datum: Entreprenaden var slutbesiktigad och godkänd juli 2016
Adress: Svista Industriväg 3, 63502 Eskilstuna
Beställare: Estea Fastigheter AB
Slutkund: Teknikmagasinet AB
Entreprenadform: Samverkansentreprenad
Projektsumma: Ca 20.000.000 MSEK

Kv. Radiologen

Kund: Landstinget Södermanland
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Adress: Nyköpings lasarett, 611 88 Nyköping
Projektsumma: Ca 1 362 000 SEK
Slutfört: Mars 2016
Beskrivning: Ombyggnad av Nyköpings radiologiska klinik. Vi utför en omfattande renovering av två st. skelettlab med tillhörande väntrum. Kliniken gör konventionella röntgenundersökningar och undersökningar med datortomografi, magnetkamera och ultraljud. De utför också punktioner och biopsier (vävnadsprov) från olika organ. Radiologiska kliniken på Nyköpings lasarett utför cirka 45 000 undersökningar per år. Därför ställs väldigt höga krav på noggrannhet på slutförandet och ordning och reda i hela byggprocessen

Hufvudstaden

Löpande byggserviceprojekt: 2014- pågående
Verksamhetsområde: Stockholms mest attraktiva lägen
Projektsumma per år: Ca: 5 000 000 SEK år 2015
Beskrivning: Rydbergs är en av få utvalda aktörer för ombyggnationer och hyresgästanpassningar inom Hufvudstadens fastighetsbestånd då vi uppfyller deras krav fullt ut. Samarbetet bygger på ömsesidigt intresse för hög kvalitet, service och kommunikation

Kv. Utmålet

Kund:
Entreprenadform: Totalentreprenad
Adress: Gustafsbergsstigen 4, Nyköping
Projektsumma: Ca 3 500 000 SEK
Slutfört: Mars 2016
Beskrivning: Ombyggnationer inom handelsområdet Kv. Utmålet i Nyköping

Pumpstation för fjärrvärme

Kund: Fortum Värme samägt med Stockholms Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Adress: Sjöviksbacken i Årstadal
Projektsumma: ca 10 000 000 SEK
Slutfört: 2016
Beskrivning: Ny pumpstation för fjärrvärme

Ramavtal med Oxelösunds Kommun

Serviceavtal: 2013-2016 (+1år)
Verksamhetsområde: Oxelösund
Projektsumma:
Beskrivning: Gemensamt byggavtal med Oxelösunds kommun, kustbostäder & Oxelö Energi. Beställarna förvaltar tillsammans ca 1 240 lägenheter och ca 85 000 kvm lokaler

Ramavtal med Nyköpings kommun

Serviceavtal: 2013-2016
Verksamhetsområde: Nyköping
Projektsumma:
Beskrivning: Löpande byggnadsarbeten för aktuellt fastighetsbestånd. Arbetena kommer innefatta reparation, ombyggnad och service i allmänna utrymmen, lägenheter, lokaler och utemiljö

Serviceavtal med Ocab

Serviceavtal: Pågående
Verksamhetsområde: Stockholm
Projektsumma: ca 3 000 000 SEK per år
Beskrivning: Löpande samarbetspartner med Ocab vid återställningsarbeten vid t.ex. fuktutredningar, brandskador och saneringsprojekt

Ramavtal med Sefabgruppen

Ramavtal: Pågående
Verksamhetsområde: Stockholm
Projektsumma: ca 1 000 000 SEK per år
Beskrivning: Avtal med SEFAB-gruppen. Löpande servicearbeten och mindre ombyggnationer i fastigheterna som SEFAB förvaltar. Bl.a Mall of Scandinavia och Nacka forum

Newsec

Löpande byggserviceprojekt: Pågående
Verksamhetsområde: Kista
Projektsumma: ca 1 000 000 – 3 000 000 SEK per år
Beskrivning: Löpande servicearbeten och mindre ombyggnationer i fastigheterna som Newsec förvaltar

Ramavtal med SSAB

RAM-avtal: 2014-2016
Verksamhetsområde: Oxelösunds Kommun
Projektsumma:
Beskrivning: Vi har haft ett väldigt långt och nära samarbete med SSAB enda sedan 90-talet. Löpande servicearbeten och mindre entreprenader av både ROT och industrikaraktär. Bl.a. Process- och bearbetningsarbeten, kontorsbyggnader, betonggjutningar & armeringsprojekt

Ramavtal med Käppala

Ramavtal: 2011- pågående
Verksamhetsområde: Käppalas anläggningar i Stockholm
Projektsumma: ca 3 000 000 – 5 000 000 SEK per år
Beskrivning: Löpande servicearbeten och mindre byggentreprenader. Bl.a. flera hyresgästanpassningar

Ramavtal med Vattenfall

RAM-avtal: 2013-2015
Verksamhetsområde: Nyköpings Kommun
Projektsumma:
Beskrivning: Vi har haft ett väldigt långt och nära samarbete med vattenfall under många år. Löpande servicearbeten och mindre entreprenader av både ROT och industrikaraktär är vanligt förekommande. Bl.a. kontorsbyggnader, betonggjutningar & armeringsprojekt

Ramavtal med Hemsö

RAM-avtal: 2013-2015
Verksamhetsområde: Nyköpings Kommun
Projektsumma:
Beskrivning: Avtal med Hemsö i Nyköping under 2 år. Löpande servicearbeten och mindre kontorsbyggnader

Ramavtal med klövern

RAM-avtal: 2013-2015
Verksamhetsområde: Nyköpings Kommun
Projektsumma:
Beskrivning: Avtal med Klövern i Nyköping under 2 år. Löpande servicearbeten och mindre hyresgästanpassningar

Serviceavtal med SveaReal

Serviceavtal: 2013-2015
Verksamhetsområde: Kista
Projektsumma: ca 1 000 000 – 3 000 000 SEK per år
Beskrivning: Löpande servicearbeten och mindre ombyggnationer i fastigheterna som SveaReal förvaltar och äger

Lina Grundskola

Kund: Telge Fastigheter
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Adress: Vatt Annas väg 5-7, Södertälje
Projektsumma: ca 15 000 000 SEK
Slutfört: Augusti 2015
Beskrivning: Ombyggnad av Lina Grundskola efter brand i kök och stor vattenskada

Segeltorpskolan

Kund: Huge Fastigheter
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Adress: Chronas Väg 12, Segeltorp
Projektsumma: ca 2 800 000 SEK
Slutfört: Augusti 2015
Beskrivning: Återställande efter saneringsarbeten

Ramavtal med Fortum samägt med Stockholms Stad

RAM-avtal: 2010-2015
Verksamhetsområde: Stockholms Kommun
Projektsumma: ca 5 000 000 SEK per år
Beskrivning: Avtal med Fortum samägt med Stockholms stad under 5 år. Löpande servicearbeten och mindre entreprenader av både ROT och industrikaraktär. Bl.a. kontorsbyggnader, betonggjutningar & armeringsprojekt

Seniorboendet Parkudden

Kund: Nyköpingshem
Entreprenadform: Parteneringsentreprenad
Adress: Nykyrkavägen 14, Stigtomta
Projektsumma:
Datum: Maj 2015
Beskrivning: Ombyggnad till 22 st ljusa seniorboendelägenheter

Kv. Hantverkaren

Kund: Ocab
Entreprenadform: Samverkan/Partneringsentreprenad
Adress: Hantverkarvägen 1, Norsborg
Projektsumma: ca 15 000 000 SEK
Slutfört: Maj 2015
Beskrivning: Ombyggnad och hyresgästanpassning för Ocabs huvudkontor – Söderort

Huvudkontor för SMÅA

Kund: AMF Fastigheter
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Adress: Årstaängsvägen 11, Stockholm
Projektsumma: ca 4 350 000 SEK
Slutfört: 2014
Beskrivning: Totalombyggnad av kontorslokal till SMÅA:s nya huvudkontor i Marievik/Liljeholmen