[tabgroup]  [tab title=”Vår värdegrund”] På Kempes har vi bestämt oss för ett långsiktigt utvecklingsarbete av både människor och verksamhet. Att arbeta med vår värdegrund handlar om att tillsammans
med de anställda bli mer lärande och att bli ett ständigt förbättrande företag. En utveckling där alla blir vinnare, såväl kunder, anställda, ägare som samhället och
miljön. Enkelt uttryckt; på Kempes är alla anställda MEDARBETARE och inte bara anställda.
Hos oss har samtliga medarbetare gemensamt byggt företagets grundläggande värderingar. Värderingar som vår verksamhet, medarbetarskap, ledarskap och lagarbete vilar på.
Inom Kempes arbetar vi hårt för att bygga en medskapande och utvecklande kultur som bärs upp av alla medarbetare i koncernen. Det är med hjälp av denna kultur som arbetet med system för kvalitetssäkring och certifiering implementeras och utvecklas som en naturlig del av verksamheten.
Våra medarbetares förståelse styr företagets beteenden och förhållningssätt. Vi utvecklar förståelsen både individuellt och gemensamt genom att använda en pedagogik som bygger på varje ledares och medarbetares aktiva medskapande. Med hjälp av pedagogiken införlivar vi värderingar, ny kunskap och förståelse. Allt vi gör skall leda till en positiv skillnad i praktiken och till konkreta resultat på individ-, grupp och företagsnivå. Det är så vi är övertygade om att man bygger framtidens byggföretag! [/tab]
[tab title=”Historia”] [/tab] [tab title=”Ekonomi”] Omsättning 2013: 55 mkr
Omsättning 2012: 46 mkr
Omsättning 2011: 50 mkr
Omsättning 2010: 51 mkr
Omsättning 2009: 45 mkr
Org. Nr: 556291-0496 Kempes i Nyköping AB [/tab]
[tab title=”Bergsgruppen”] 148140
Fyra bolag under samma tak
Rydbergs Bygg ingår i Bergsgruppen. Det är ett samlingsnamn för vår bolagsgrupp med lång erfarenhet och stort hantverkskunnande. Tillsammans är vi ca 150 medarbetare verksamma inom ny- och ombyggnation, golv- och plattsättning samt byggnadsplåtslageri och ventilation. Inom moderbolaget finns även fastighetsförvaltning. Vi består av fyra privata aktiebolag med huvudkontor i Nyköping. Här finner ni även även vår ekonomi-, HR- och marknadsavdelning.
Det äldsta bolaget inom gruppen är Nilson & Son som startades för över 100 år sedan. Här finns ett gediget yrkeskunnande inom golv, plattsättning och stenarbeten som härstammar från byggmästaren och rådmannen Edvin Nilson.
Rydbergs Bygg är ett av Södermanlands största byggföretag. Grundades 1971 och arbetar inom fem starka affärsområden, från fastighetsutveckling till service. Verksamma med kontor både i Nyköping och Stockholm.Print
Inom bergsgruppen ryms även Kempes som är en av av Nyköpings största företag med inriktning mot plåtslageri, ventilation och tätskikt. Kontor i både Nyköping och Vagnhärad. De har under kort tid blivit bolagsgruppens snabbast växande tack vare ett stort yrkeskunnande och en stark teamkänsla.
Moderbolaget Bergs Fastigheter äger och förvaltar samtliga fastigheter i bolagsgruppen. De är även verksamma med redovisnings- och ekonomifrågor för externa företag.
Läs mer om Bergsgruppen på www.bergsgruppen.se [/tab] [/tabgroup]