Vi har bestämt oss för ett långsiktigt utvecklingsarbete av både människor och verksamhet.

Att arbeta med vår värdegrund handlar om att tillsammans med de anställda bli mer lärande och att bli ett ständigt förbättrande företag. En utveckling där alla blir vinnare, såväl kunder, anställda, ägare som samhället och miljön. Enkelt uttryckt; på Rydbergs Bygg är alla anställda MEDARBETARE och inte bara anställda.

Hos oss har samtliga medarbetare gemensamt byggt företagets värdegrund. Värderingar som vår verksamhet, medarbetarskap, ledarskap och lagarbete vilar på.

Inom Rydbergs arbetar vi hårt för att bygga en medskapande och utvecklande kultur som bärs upp av alla medarbetare i koncernen. Det är med hjälp av denna kultur som arbetet med system för kvalitetssäkring och certifiering implementeras och utvecklas som en naturlig del av verksamheten.

Våra medarbetares förståelse styr företagets beteenden och förhållningssätt. Vi utvecklar förståelsen både individuellt och gemensamt genom att använda en pedagogik som bygger på varje ledares och medarbetares aktiva medskapande.

Med hjälp av pedagogiken införlivar vi värderingar, ny kunskap och förståelse. Allt vi gör skall leda till en positiv skillnad i praktiken och till konkreta resultat på individ-, grupp och företagsnivå. Vi är övertygade att det är på detta sätt man bygger en hållbar värdegrund och framtidens moderna byggföretag!