Varför anlita Rydbergs?

 • Effektiva entreprenader bygger på kommunikation: 
  Alla byggprojekt utförs av människor med olika bakgrunder och erfarenheter.Vi inser värdet av att kunna kommunicera tydligt, frekvent och på rätt sätt. En undersökning från svensk byggtjänst (2014) visar att bristande kommunikation kostar ca 32 miljarder per år. Kommunikation är alltså en avgörande framgångsfaktor för att lyckas i ett långt, komplicerat projekt. Ett projekt där vårt viktigaste verktyg är människan och insikten om att det är personerna i teamet som utgör den stora skillnaden. Vi vill bygga ett bärkraftigt samarbete som fokuserar på mer än bara byggnationen. Ett samarbete som bygger på dialog istället för en enkelriktad monolog. Här måste alla individer bli sedda och hörda. Det är först då engagemanget uppnås, korrekt information införskaffas och processen blir så effektiv som möjligt.
  ∙ Uppstartsmöten med tydliga gränsdragningar
  ∙ Snabb kommunikation mellan yrkesarbetare och arbetsledning
   Ordning och reda i hela produktionsprocessen
   Att hålla kontinuerlig hög kvalité på arbetet gör att man inte behöver göra om
   Hög arbetsmoral på personalen
   Bra lagarbete och att alla strävar mot samma mål
   Respekt mot sina kollegor i alla led
   Konstruktiv och kontinuerlig feedback
 • Handplockade medarbetare är nyckeln:
  Vi på Rydbergs väljer noggrant ut våra medarbetare som delar våra värdegrunder och synen på hur man ska arbeta för att trivas i sitt team. Medarbetare som trivs ihop skapar en bra arbetsmiljö och energi. Detta skapar i slutändan ett kvalitetsprojekt vi alla kan vara stolta över och stå bakom när vi överlämnar till kund.
 • Modernt ledarskap skapar effektivitet:
  Modernt ledarskap grundar sig i respekt och god kommunikation. Att ha förståelse för att alla människors åsikter betyder något. Att lyssna på alla inblandade och ta beslut utifrån att alla fakta ligger på bordet.
 • Att ingå i Bergsgruppen ger garantier:
  Vi ingår i en större bolagsgrupp med flera andra företag inom byggbranschen. Detta skapar en ekonomisk trygghet att genomföra entreprenader i alla storlekar. Vi är en organisation som menar att kommunikation, effektivisering och modernt ledarskap kommer vara det som skiljer oss från andra företag i framtiden.